Algemene Voorwaarden

Websonik - Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle gesloten overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Websonik, hierna ook te noemen WS.

Artikel 1: Overeenkomst, offerte en bevestiging

Al onze offertes zijn 1 maand geldig. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit niet doet, maar er wel mee instemt dat WS begint met het uitvoeren van de opdracht, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken binden WS pas nadat deze schriftelijk door WS zijn bevestigd. Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen verstrekt, of eerder heeft verstrekt, dient hij WS hiervan op de hoogte te stellen.

Lees meer...
Abonneren op deze RSS feed

Log in or Aanmelden